Welkom op het Werkgeversportaal


Welkom op DeFACToo, de online omgeving die u als werkgever inzicht biedt in de uitvoering van uw bovenwettelijke regeling(en) en Appa door APG.

Heeft een van uw (ex) werknemers vragen over zijn uitkering? Op onze website www.mijnbww.nl kunnen zij terecht voor vragen over de BWWW uitkering. Voor vragen over de Appa uitkering zie www.mijnappa.nl. Via het contactformulier kunnen vragen gesteld worden over de uitkering.

 

 

Mededelingen

Indexatie
In september 2021 heeft de jaarlijkse indexering van de contractprijzen plaatsgevonden. De contractprijzen zijn geïndexeerd per 1 januari 2021. Deze indexatie is met terugwerkende kracht tot januari 2021, waardoor u in de factuurmaand september meerdere bij- en afmutaties in de specificatie ziet.

MijnBWW
Via de website www.mijnbww.nl kunnen (voormalige) werknemers een uitkering aanvragen, de persoonlijke gegevens inzien/wijzigen, alsmede het Verslag Werk en Inkomen indienen. Voorheen gebeurde dat via www.maandwerk.nl.

MijnAppa
Op de website www.mijnappa.nl treft u informatie over de Appa-regeling. Ook kunnen (voormalige) werknemers op deze website de persoonlijke gegevens inzien/wijzigen en het Verslag Werk en Inkomen indienen.