Welkom op het Werkgeversportaal


Welkom op DeFACToo, de online omgeving die u als werkgever inzicht biedt in de uitvoering van uw bovenwettelijke regeling(en) en Appa door APG.

Bent u voor de eerste keer op dit portaal? Dan vragen wij u na het inloggen uw wachtwoord te wijzigen.

 

 

Mededelingen

Indexatie
De jaarlijkse indexering van de contractprijzen heeft in juli plaatsgevonden. De prijzen zijn geïndexeerd met terugwerkende kracht tot januari 2017.

MijnBWW
Via de website www.mijnbww.nl kunnen (voormalige) werknemers een uitkering aanvragen, de persoonlijke gegevens inzien/wijzigen, alsmede het Verslag Werk en Inkomen indienen. Voorheen gebeurde dat via www.maandwerk.nl.

MijnAppa
De website www.mijnappa.nl is vernieuwd. Op deze website treft u informatie over de Appa-regeling. In een later stadium kunnen deelnemers op deze website de persoonlijke gegevens inzien/wijzigen en het Verslag Werk en Inkomen indienen.