Welkom op het Werkgeversportaal


Welkom op DeFACToo, de online omgeving die u als werkgever inzicht biedt in de uitvoering van uw bovenwettelijke regeling(en) en Appa door APG.

Bent u werknemer? Ga dan naar de website www.mijnbww.nl of www.mijnappa.nl.

 

 

Mededelingen

Indexatie
In mei 2019 heeft de jaarlijkse indexering van de contractprijzen plaatsgevonden. De contractprijzen zijn geïndexeerd per 1 januari 2019. Deze indexatie is met terugwerkende kracht tot januari 2019, waardoor u in de factuurmaand mei meerdere bij- en afmutaties in de specificatie ziet.

MijnBWW
Via de website www.mijnbww.nl kunnen (voormalige) werknemers een uitkering aanvragen, de persoonlijke gegevens inzien/wijzigen, alsmede het Verslag Werk en Inkomen indienen. Voorheen gebeurde dat via www.maandwerk.nl.

MijnAppa
Op de website www.mijnappa.nl treft u informatie over de Appa-regeling. Ook kunnen (voormalige) werknemers op deze website de persoonlijke gegevens inzien/wijzigen en het Verslag Werk en Inkomen indienen.