Welkom op het Werkgeversportaal


Welkom op DeFACToo, uw online omgeving voor inzicht in de uitvoering van uw bovenwettelijke regeling(en) en Appa door APG.

Bent u voor de eerste keer op dit portaal? Dan vragen wij u na het inloggen uw wachtwoord te wijzigen. 

 

 

Mededelingen

Indexatie
De jaarlijkse indexering van de contractprijzen heeft in juli plaatsgevonden. De prijzen zijn geïndexeerd met terugwerkende kracht tot januari 2017.

MijnBWW
Met ingang van maandag 3 juli 2017 kunnen deelnemers via www.mijnbww.nl een uitkering aanvragen en het Verslag Werk en Inkomen indienen. Voorheen gebeurde dat via www.maandwerk.nl.